SØK:
Følg oss på:
DIGITAL UTGAVE Les Psykisk helse som e-avis eller pdf! Du kan lese enkeltartikler eller hele bladet på PC, nettbrett eller telefon. Du kan også lese tidligere utgaver.

Last ned e-avis eller PDF
Ring 23 10 38 80 og bestill!
Kan også kjøpes hos Narvesen.
Formålsparagraf for bladet Psykisk helse

Bladet Psykisk helse har som formål å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og behandling. Bladet skal være formidler av nytt fagstoff, forskning og litteratur om psykisk helse, og inspirere til engasjement for et bedre tilbud innen psykisk helse. Bladet skal drive uavhengig journalistikk, rette kritisk søkelys mot ulike forhold knyttet til psykisk helse og gi plass til synspunkter fra ulike miljøer og grupper.

Dagskonferanse om psykiatriske legemidler

Bilde til artikkelen Dagskonferanse om psykiatriske legemidlerHva er kunnskapsgrunnlaget bak dagens medisinering av psykiske lidelser? Det er et av spørsmålene som skal belyses på dagskonferansen «Medisinering av psyken - mer skade enn gagn?» den 25. november.

Doktorgrad om langtidsvirkninger av ADHD-medisin for voksne

Bilde til artikkelen Doktorgrad om langtidsvirkninger av ADHD-medisin for voksneMange med ADHD foretrekker å bruke ADHD-medisiner over tid, og bedring er ofte knyttet til lengre tids medisinering, kommer det fram i doktoravhandlingen til Mats Fredriksen. Han fant også at andre symptomer, som angst, depresjon og søvnvansker, ble svekket når ADHD-symptomene bedret seg.

NOU fra Prioriteringsutvalget: Åpent og rettferdig

Bilde til artikkelen NOU fra Prioriteringsutvalget: Åpent og rettferdigPrioriteringsutvalget, ledet av professor Ole Frithjof Norheim, overleverte onsdag 12. november sin utredning til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse har sittet i utvalget. Hun er fornøyd med at prioriteringer skal skje åpent og rettferdig, og at målet er å jobbe for flest mulig gode leveår - mer rettferdig fordelt.

Fare for stigmatisering

Bilde til artikkelen Fare for stigmatiseringDet er mye bra i NOU-en om skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern (Tilregnelighetsutvalget), men vi hadde ønsket oss mer. Det er fare for at mennesker med psykiske lidelser blir stigmatisert siden utilregnelighetsbegrepet fortsatt er så vidt. Det er skuffende at ikke det psykologiske prinsippet/det blandede prinsipp får større plass. Det vil si at det må være en klar sammenheng mellom handlingen og psykosen for at noen er utilregnelige og dermed ikke kan dømmes til fengsel, skriver generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse i Vårt Land 6. november.

Hva kjennetegner god inkluderingskompetanse?

Bilde til artikkelen Hva kjennetegner god inkluderingskompetanse?Helhetlig oppfølging. Tydelige avtaler og avklaringer av forventninger. Proaktiv heller enn reaktiv oppfølging. Dette er viktige faktorer for et mer inkluderende arbeidsliv som kommer fram i rapporten «Arbeidsgiverperspektiver på inkludering». AFI har laget rapporten på oppdrag fra Rådet for psykisk helse og Hovedorganisasjonen Virke. Rapporten er finansiert gjennom Arbeids- og velferdsetatens forsøksmidler for arbeid og velferd (FARVE).

Les mer i papirutgaven av Psykisk helse nr 4 - 2014:

Tema: Stress og utmattelse

Samliv: Krevende å lyve

Sorg: – Hagen ble terapi

Utspill: Knut Arild Hareide

Behandling: Utreder kortere ventetid

Kriminalomsorg: Springbrett til arbeidslivetANNONSÉR I PSYKISK HELSE
og på nettsidene
Kontakt redaksjonen 23 10 38 80

epost: redaksjonen@psykiskhelse.no


UTGIVELSER:


1 - 2014 uke 7
2 - 2014 uke 15
3 - 2014 uke 26
4 - 2014 uke 38
5 - 2014 uke 48Tegn et årsabonnement på bladet. Pris: 445 kroner. Honnør/student: 335 kroner Ring 23 10 38 80 eller send epost til abonnement@psykiskhelse.no

Dronningens gate 13, 0152 OSLO, 23 10 38 80 | Redaktør: Cathrine Th. Paulsen| Annonsere i  Psykisk helse? Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Psykisk helse