SØK:
Følg oss på:
DIGITAL UTGAVE Les Psykisk helse som e-avis eller pdf! Du kan lese enkeltartikler eller hele bladet på PC, nettbrett eller telefon. Du kan også lese tidligere utgaver.

Last ned e-avis eller PDF
Ring 23 10 38 80 og bestill!
Kan også kjøpes hos Narvesen.
Formålsparagraf for bladet Psykisk helse

Bladet Psykisk helse har som formål å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og behandling. Bladet skal være formidler av nytt fagstoff, forskning og litteratur om psykisk helse, og inspirere til engasjement for et bedre tilbud innen psykisk helse. Bladet skal drive uavhengig journalistikk, rette kritisk søkelys mot ulike forhold knyttet til psykisk helse og gi plass til synspunkter fra ulike miljøer og grupper.

Hjerterom i ti år

Bilde til artikkelen Hjerterom i ti år17. oktober er det ti år siden «hele» Norge gikk sammen om tv-aksjonen Hjerterom. Blant målene Rådet for psykisk helse og Kirkens Bymisjon hadde for aksjonen var å skape et varmere og rausere Norge. – Mye er bedre i dag enn det var for ti år siden. Det har blitt mer åpenhet, flere får nødvendig omsorg og god behandling, men fortsatt har vi mange utfordringer igjen for å skape et samfunn der alle er inkludert, der alle opplever at de får god hjelp og har hverdager med mening, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Et mangfold av muligheter i Larvik

Bilde til artikkelen Et mangfold av muligheter i LarvikInkluderingskompetanse og arbeidsliv er på dagsordenen når konferansen «Midt i magen – rett til hjertet» går av stabelen 28. oktober i Larvik. Deltakerne vil oppleve et program med en stor bredde av innfallsvinkler til et inkluderende arbeidsliv.

Kronikk: Psykisk helse - Norges forpliktelse

Bilde til artikkelen Kronikk: Psykisk helse - Norges forpliktelseHelseministeren har invitert alle samfunnssektorer til - innen 15. oktober - å komme med innspill til ny stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Et av spørsmålene han vil ha svar på, er: Hvordan kan vi løfte psykisk helse inn i folkehelsearbeidet? Han er ambisiøs: «Vi vil ikke bare ha innspill på kort sikt, men også på lang sikt!». Norge har allerede satt seg ambisiøse mål for det psykiske helsearbeidet på lang sikt. Som medlem av styret i Verdens helseorganisasjon (WHO) var vi en av pådriverne for å få vedtatt WHOs globale handlingsplan for psykisk helse. Gjennom denne innsatsen har Norge forpliktet seg – kanskje mer enn noe annet land - til å nå de mål WHO har satt. Målene skal nås innen 2020, skriver Arne Holte ved Folkehelseinstituttet i denne kronikken på Verdensdagen for psykisk helse.

Statsbudsjettet: Mer til skolehelse, men ingen øremerking

Bilde til artikkelen Statsbudsjettet: Mer til skolehelse, men ingen øremerkingI statsbudsjettet er det foreslått 400 millioner kroner mer til kommunene og deres arbeid med rus og psykisk helse. 200 millioner skal gå til å styrke skolehelsetjenesten og helsestasjoner, den andre halvparten skal brukes til bedre lavterskeltilbud for rus og psykisk helse der folk bor, sier regjeringen. - Forslaget er som vi forventet, men vi hadde likevel et håp om at midlene ble øremerket, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Verdensdagen: Psykisk helse minutt for minutt

Bilde til artikkelen Verdensdagen: Psykisk helse minutt for minuttEgertorget i Oslo er stedet der du må være oppmerksomt til stede på Verdensdagen for psykisk helse fredag 10. oktober. Der har Rådet for psykisk helse og Mental Helse Ungdom invitert viktige stemmer til å snakke om det de mener er viktig for psykisk helse i Norge. Tema for Verdensdagen 2014 i Norge er Hverdagsstress og psykisk helse.

Les mer i papirutgaven av Psykisk helse nr 4 - 2014:

Tema: Stress og utmattelse

Samliv: Krevende å lyve

Sorg: – Hagen ble terapi

Utspill: Knut Arild Hareide

Behandling: Utreder kortere ventetid

Kriminalomsorg: Springbrett til arbeidslivetANNONSÉR I PSYKISK HELSE
og på nettsidene
Kontakt redaksjonen 23 10 38 80

epost: redaksjonen@psykiskhelse.no


UTGIVELSER:


1 - 2014 uke 7
2 - 2014 uke 15
3 - 2014 uke 26
4 - 2014 uke 38
5 - 2014 uke 48Tegn et årsabonnement på bladet. Pris: 445 kroner. Honnør/student: 335 kroner Ring 23 10 38 80 eller send epost til abonnement@psykiskhelse.no

Dronningens gate 13, 0152 OSLO, 23 10 38 80 | Redaktør: Cathrine Th. Paulsen| Annonsere i  Psykisk helse? Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Psykisk helse