SØK:
Følg oss på:
DIGITAL UTGAVE Les Psykisk helse som e-avis eller pdf! Du kan lese enkeltartikler eller hele bladet på PC, nettbrett eller telefon. Du kan også lese tidligere utgaver.

Last ned e-avis eller PDF
Ring 23 10 38 80 og bestill!
Kan også kjøpes hos Narvesen.
Formålsparagraf for bladet Psykisk helse

Bladet Psykisk helse har som formål å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og behandling. Bladet skal være formidler av nytt fagstoff, forskning og litteratur om psykisk helse, og inspirere til engasjement for et bedre tilbud innen psykisk helse. Bladet skal drive uavhengig journalistikk, rette kritisk søkelys mot ulike forhold knyttet til psykisk helse og gi plass til synspunkter fra ulike miljøer og grupper.

Hva kjennetegner god inkluderingskompetanse?

Bilde til artikkelen Hva kjennetegner god inkluderingskompetanse?Helhetlig oppfølging. Tydelige avtaler og avklaringer av forventninger. Proaktiv heller enn reaktiv oppfølging. Dette er viktige faktorer for et mer inkluderende arbeidsliv som kommer fram i rapporten «Arbeidsgiverperspektiver på inkludering». AFI har laget rapporten på oppdrag fra Rådet for psykisk helse og Hovedorganisasjonen Virke. Rapporten er finansiert gjennom Arbeids- og velferdsetatens forsøksmidler for arbeid og velferd (FARVE).

Foreldre har nytte av barnas traumebehandling

Bilde til artikkelen Foreldre har nytte av barnas traumebehandlingNår barn kommer i behandling for posttraumatiske plager, reduseres også foreldrenes uro, stress, skyld, skam og depressive plager. Dette kommer frem i doktorgraden til psykolog og stipendiat Tonje Holt ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Mobbing henger sammen med problemer i voksen alder

Bilde til artikkelen Mobbing henger sammen med problemer i voksen alderHar du blitt mobbet eller vært en mobber har du høyere risiko for helseproblemer og dårlig psykososial tilpasning i voksen alder. Det kommer fram i en artikkel som er en del av doktorgradsarbeidet til Johannes Foss Sigurdson ved NTNU. Forskningsprosjektet mottar støtte fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

Hjerterom i ti år

Bilde til artikkelen Hjerterom i ti år17. oktober er det ti år siden «hele» Norge gikk sammen om tv-aksjonen Hjerterom. Blant målene Rådet for psykisk helse og Kirkens Bymisjon hadde for aksjonen var å skape et varmere og rausere Norge. – Mye er bedre i dag enn det var for ti år siden. Det har blitt mer åpenhet, flere får nødvendig omsorg og god behandling, men fortsatt har vi mange utfordringer igjen for å skape et samfunn der alle er inkludert, der alle opplever at de får god hjelp og har hverdager med mening, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Et mangfold av muligheter i Larvik

Bilde til artikkelen Et mangfold av muligheter i LarvikInkluderingskompetanse og arbeidsliv er på dagsordenen når konferansen «Midt i magen – rett til hjertet» går av stabelen 28. oktober i Larvik. Deltakerne vil oppleve et program med en stor bredde av innfallsvinkler til et inkluderende arbeidsliv.

Les mer i papirutgaven av Psykisk helse nr 4 - 2014:

Tema: Stress og utmattelse

Samliv: Krevende å lyve

Sorg: – Hagen ble terapi

Utspill: Knut Arild Hareide

Behandling: Utreder kortere ventetid

Kriminalomsorg: Springbrett til arbeidslivetANNONSÉR I PSYKISK HELSE
og på nettsidene
Kontakt redaksjonen 23 10 38 80

epost: redaksjonen@psykiskhelse.no


UTGIVELSER:


1 - 2014 uke 7
2 - 2014 uke 15
3 - 2014 uke 26
4 - 2014 uke 38
5 - 2014 uke 48Tegn et årsabonnement på bladet. Pris: 445 kroner. Honnør/student: 335 kroner Ring 23 10 38 80 eller send epost til abonnement@psykiskhelse.no

Dronningens gate 13, 0152 OSLO, 23 10 38 80 | Redaktør: Cathrine Th. Paulsen| Annonsere i  Psykisk helse? Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Psykisk helse